TU/e Fundraising Development

Beste vrienden en donateurs van de TU/e,

 

Hierin spelen vrienden en donateurs een steeds grotere rol. Supporters die denken in mogelijkheden èn kansen en graag een bijdrage willen leveren aan het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. De TU/e draagt bij met wetenschappelijk onderzoek, zoals de auto die rijdt op zonne-energie, een hartklep die uit eigen lichaamscellen wordt gekweekt, een zorgrobot en een energie producerend gebouw.

De TU/e leidt ingenieurs op die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang én over de nodige competenties om zich succesvol in uiteenlopende maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien. En de TU/e spant zich ervoor in dat haar onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en tot nieuwe bedrijven. 

Elke dag werken we bij de TU/e aan de toekomst van onze samenleving. In onze onderzoekslaboratoria, in onze collegezalen en met studententeams. Uw donatie of bijdrage maakt hierin het verschil. Elke bijdrage telt. Wij, en met ons iedereen die graag in technologische oplossingen denkt, zijn u er zeer erkentelijk voor. 

Met hartelijke groet,

Jan Mengelers
Voorzitter van het College van Bestuur